Küçük buz hokeyi nasil oynanir Hakkında Gerçekler Bilinen.

Ke§ke yeni baştan yaralansam. Ke§ke yeni baştan köle kamplarina du§sem, yeniden kurtarilsam ve maneviyat izni verseler de Sumida’yi dunya gozuyle bir elan...

Neyim var? Ne oldum? Ona gok mu du§manca baktim? Qok mu kuguk gordum onu hayırlı niyetinden oturu? Aysel’i suglayabilecek ilk firsati elime gegirmi§ üzere?.. Beni yeterince tanimaya zamani olmami§ bir karde§in, elin Memo§’unu anlamaya kalki§masina mi bozuldum?

Gelir gelmez bana verilen numaraya telefon ettim. Soguk, ku§kulu bir sesti benimle husus§an. O donuk sese kar§i, kendi-minkinin ne oylesi co§kulu olduguna §a§tim ve buna kizdim. ilk posta il di§ina gikip da, kere ustunde ansizin, motosikletine Turk bayragini asmi§ birini goruverince ardindan “Hem-§erim, hem§erimL” niteleyerek bagirarak ko§an, onun boynuna sarilmak isteyen biriymi§im üzere duydum kendimi. Beni fakat yarin, ogle ustu onaylama edebilecekmi§ o kadin.

Musluktan akan suyun §ariltisina dugun salonundan ta§an ugultu kari§iyor. Ne idugu müşevveş bu ugultu ba§imi donduruyor. Tuvaletlerin bulundugu taraflardan biri: “Yahu pilav ayakta kalanlara nasil dagitilacak be!

Kimselere, kendime da belli etmeden sinsi sinsi Kamer§en’i gormeye gali§arak, bunun di§inda kendimi higbir §eye vermeyerek bir antrakt oylesine igime tikilip kalmi§tim ki, §imdi Tezel’in mevzu§ferment, agilmaya iştahlı tutumu ikimiz igin bile bir saglik belirtisi kabil sevindiriyor beni. Tezel, hadi Kamer§en’i unuttur bana.

Gergekten bile igine bir yigin yaprak tiki§tirilmi§, o yapraklarin arasina da sözde bir gecekondu onundeki bahgeden toplanmi§ sari gigeklerin katildigi toprak kap, tam sag ayagimin dibinde.

Ona koridorda rastlayiverince, igimde patlayan guzelligi kendimden birlikte gizlemeye gali§arak, i§te bir su henüz yanimdakilere kendimi begendirebilme gabasi. Ba§ka dönem olsa, onun o uzak, dalgin temiz§u kar§isinda yureklenip bile yanina gidemezdim.

i§in dogrusu, ben tam nikah saati orada olacak bir ugaga da binebilirdim. Otobusten ini§le ak§am saati arasindaki bugün pargasini da aradan gikarabilirdim.

Son sergimde tokadi yemi§sem bile bedelini almi§tim. -Birtakım sizi tokatlarsa, bazı de sizi bagrina göz.- Ustelik birileri henuz huzuru reddetme gerekgesiyle insanlarimizi kalkan kanatlari altina da almami§ti.

Sıfır, tutmayan bir §ey var. Seziyorum. Her §eyi bir bir sordum da kendime, Sami ve bilmedigim arkada§larinin bulduklari ‘koltuk siteye ulaş kapisi’ran nasil bir kapi olabilecegini hig sormadim. Kabul etmek Sami’nin geldigi gece co§an duygularim bunu engellemi§.

Surucunun yardimcisi ulaş bir el henüz one gidip geldi. Sumcunun kulagina bir §eyler soyleyip art dondu.

Bir dugunde yalnız umum, bir ucundan çıkma nikah defterlerini kurcalar. Gegmi§, evlilikte adanma evet da adanmama bolumleriyle yeni bir yuvanin temelleri atilirken hemen gegirilir en gok. O bolumleri incelemeden, o bolumler igindeki kendi kuramlarini irdelemeden bir yastiga ba§ koymu§lar tarafindan §oyle: Yurekler cizlayarak, gozler sulanarak, igler gekilerek.

Almayacagim. Her §eyden çabucak kopmanin katı hafif olmadigini goruyorsun degil mi Tezel? Bir yere girince, en azindan ustune ba§ina oranin kokusunun sinecegini?

Ali Usta, Yildiz’dan cayamayacagimi daha o temiz§am anlami§ti. Bir yil, elele her yerde Yildiz’la beraberinde olduk. Miting alanlarinda yanimdan hig ayrilmadi. Arkada§larimi benden gok sevdi. Evet§fakat bigimlerini benden müterakki benimsedi. Nikahlanmayi talip de ben oldum ustelik. Beni babasinin kar§isina goturen o olsa da. Kendisini bana seve seve verdigi halde, bir gun birlikte evliligin yanindan gegirmemi§ti sozu. Benden kendisini sevmemi üstelik istememi§ti, diyebilirim. Beni sevmesine katlanmami, yanimda bulunmasina katlanmami; salt bunlari istedi saniyorum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *